Budżet PowiatuBUDŻET
POWIATU
DĘBICKIEGO
NA 2018 ROK

altUCHWAŁY wprowadzające zmiany
w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok

 

UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

XXXI.190.2017
XXXII.196.2017
XXXIV.209.2017
XXXV.214.2017
XXXVI.221.2017
XXXVIII.229.2017
XXXIX.239.2017
XL.264.2017
XLII.274.2017

328/2017
338/2017
340/2017
348/2017
352/2017
367/2017
377/2017
385/2017
405/2017
419/2017
422/2017
425/2017
426/2017
432/2017
441/2017
445/2017
452/2017
456/2017
460/2017
477/2017UCHWAŁY BUDŻETOWE

 
Budżet Powiatu na 2006 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2006 rok

alt

Budżet Powiatu na 2007 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2007 rok

alt

Budżet Powiatu na 2008 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2008 rok

alt

Budżet Powiatu na 2009 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2009 rok

alt

Budżet Powiatu na 2010 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2010 rok

alt

Budżet Powiatu na 2011 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2011 rok

alt

Budżet Powiatu na 2012 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2012 rok

alt

Budżet Powiatu na 2013 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2013 rok

alt

Budżet Powiatu na 2014 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2014 rok
Załącznik nr 1

alt

Wykonanie budżetu za 2014 rok
Załącznik nr 2

alt

Budżet Powiatu na 2015 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 1

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 2

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 3

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 4

alt

Wykonanie budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 5

alt

Budżet Powiatu na 2016 rok

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 1

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 2

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 3

alt

Wykonanie budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 4

alt

Budżet Powiatu na 2017 rok

alt
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIA
O NADWYŻCE/DEFICYCIE


alt

I kwartał - 2015 r.

alt

II kwartał - 2015 r.

alt

III kwartał - 2015 r.

alt

IV kwartał - 2015 r.

alt

I kwartał - 2016 r.

alt

II kwartał - 2016 r.

alt

III kwartał - 2016 r.

alt

IV kwartał - 2016 r.

alt

I kwartał - 2017 r.

alt

II kwartał - 2017 r.

alt

III kwartał - 2017 r.

 


INFORAMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU DĘBICKIEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU


UCHWAŁA Nr III/17/2011
UCHWAŁA Nr III/31/2013
INFORMACJA WYNIKAJĄCA A ART. 37 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
W TYM WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH,
KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2016 ROKU


WYKAZ OSÓB


UCHWAŁA NR R/III/1/2011 Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 ROKU SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE W SPRAWIE: PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU POWIATU DĘBICKIEGO OKREŚLONEJ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DĘBICKIEGO NA LATA 2011 - 2020.

UCHWAŁA Nr R/III/1/2011

Poprawiony (środa, 10 stycznia 2018 14:11)

 
Gminy