Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 KARTA WRL-25 - budowy i czynności wymagające zgłoszenia Jacek Matłok 339
2 KARTA WRL-24 - wydawanie zświadczenia dotyczącego objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach Jacek Matłok 463
3 KARTA WRL-23 - udostępnianie informacji o środowisku Jacek Matłok 400
4 KARTA WRL-22 - przekazanie dokumentacji innej niż geologiczna Jacek Matłok 301
5 KARTA WRL-21 - decyzja ustalająca dopuszczalny poziom hałasu, interwencja związana z uciążliwym hałasem Jacek Matłok 349
6 KARTA WRL-20 - usunięcie drzew lub krzewów Jacek Matłok 364
7 KARTA WRL-19 - przyjęcie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz geologicznych warunków występowania (dla złóż o powierzhcni do 2 ha) Jacek Matłok 317
8 KARTA WRL-18 - przyjęcie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej Jacek Matłok 372
9 KARTA WRL-17 - przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej Jacek Matłok 369
10 KARTA WRL-16 - zatwierdzenie projektu robót geologicznych Jacek Matłok 328
11 KARTA WRL-15 - koncesje na wydobycie kopalina do 2 ha Jacek Matłok 345
12 KARTA WRL-14 - rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Jacek Matłok 325
13 KARTA WRL-13 - wydawanie karty wędkarskiej Jacek Matłok 385
14 KARTA WRL-12 - zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Jacek Matłok 375
15 KARTA WRL-11 - zmiana lasu na użytek rolny Jacek Matłok 394
16 KARTA WRL-10 - decyzja ustalająca linię brzegu oraz rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami Jacek Matłok 392
17 KARTA WRL-9 - pozwolenia wodnoprawne Jacek Matłok 443
18 KARTA WRL-8 - rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe Jacek Matłok 383
19 KARTA WRL-7 - pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza Jacek Matłok 386
20 KARTA WRL-6 - zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Jacek Matłok 365
21 KARTA WRL-5 - zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mymaga zgłoszenia Jacek Matłok 369
22 KARTA WRL-4 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów Jacek Matłok 399
23 KARTA WRL-3 - pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów Jacek Matłok 417
24 KARTA WRL-2 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Jacek Matłok 360
25 KARTA WRL-1 - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Jacek Matłok 369
 
Gminy