Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2018

Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2018 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 20 czerwca 2018 r.

Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2018 roku w oparciu o opinie komisji konkursowej zawarte w protokole a dnia 26 lipca 2018 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE
 

II Nabór kandydatów do komisji konkursowej 2018

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2018 ogłoszonego 20 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca 2018 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


NOTA INFORMACYJNA

Poprawiony (środa, 20 czerwca 2018 11:09)

 

II OTWARTY KONKURS OFERT 2018

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 552/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XXXIX.240.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert 2018.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2018 r.

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

- WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE
 

OFERTA Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy - TRYB UPROSZCZONY

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy w dniu 1 marca 2018 r. złożyło ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Bajka edukacyjna "Co czujesz czyli symfonia emocji".

W terminie do 14 marca 2018 r. do godziny 15:00 można składać uwagi do oferty do Starostwa Powiatowego w Dębicy drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (decyzduje data wpływu).

ZOBACZ OFERTĘ

Poprawiony (środa, 07 marca 2018 12:55)

 
Więcej artykułów…
Gminy