Komisje

 
KOMISJA REWIZYJNA
 
1.
2.
3.
4.
5.
Bieniek Leszek - przewodniczący
Janiga Jan
Przetacznik Stanisław - zastępca przewodn.
Radwańska Agnieszka
Sasak Jerzy - sekretarz

 
KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adamek Paweł
Gawlik Anna
Jaskółka Marek
Klabacha Danuta
Samborska Lucyna
Skawiński Stanisław - zastępca przewodn.
Trzeciak Andrzej - przewodniczący

 
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Adamek Paweł
Bielawa Władysław
Chęciek Piotr
Ciszek Roman
Gawlik Anna
Jarosz Paweł - zastępca przewodn.
Maziarka Michał - przewodniczący
Mazur Anna
Radwańska Agnieszka
Smoła Mateusz
Żabicki Zygmunt

 
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
1.
2.
3.
4.
5.

Bieniek Leszek
Klabacha Danuta
Miazga Marek - przewodniczący
Trzeciak Andrzej
Wójcik Tadeusz - zastępca przewodn.

 
KOMISJA INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bielawa Władysław
Chęciek Piotr - przewodniczący
Ciszek Roman
Janiga Jan
Jarosz Paweł
Jaskółka Marek
Maziarka Michał
Miazga Marek - zastępca przewodn.
Reguła Aleksander
Reguła Andrzej
Sarna Kazimierz

 
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 
1.
2.
3.
4.
5.

Przetacznik Stanisław - przewodniczący
Reguła Aleksander - zastępca przewodn.
Reguła Andrzej
Sarna Kazimierz
Sasak Jerzy

 
KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mazur Anna - przewodniczący
Samborska Lucyna
Skawiński Stanisław - zastępca przewodn.
Smoła Mateusz
Wójcik Tadeusz
Żabicki Zygmunt

Poprawiony (czwartek, 13 kwietnia 2017 10:42)

 
Gminy