Plan Pracy KomisjiUchwała Nr XXVIII.184.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok.

alt

 

Uchwała Nr XIV.103.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych na 2016 rok.

alt

 
 

Uchwała Nr XIV.104.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

alt

 

Poprawiony (wtorek, 03 stycznia 2017 14:42)

 
Gminy