Starostwo Powiatowe


KIEROWNICTWO


STAROSTA
Andrzej Reguła

WICESTAROSTA
Mateusz Pasek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU POWIATU
Anna Gawlik
Aleksander Reguła
Zygmunt Żabicki


SEKRETARZ POWIATU
Michał Prażak

SKARBNIK POWIATU
Bożena Klocek
WAŻNE DOKUMENTY POWIATU

Strategia rozwoju na lata 2015-2025

Statut Powiatu

Zmiany w statucie - Uchwały:
Nr XXVII.174.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.Regulamin Organizacyjny Starostwa - Uchwały:

Nr 83/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

Nr 95/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Nr 170/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Nr 178/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

  

Poprawiony (piątek, 02 grudnia 2016 12:22)

 
Gminy