Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr XLII.277.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.277.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018-2028.
 

Uchwała Nr XLII.276.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.276.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLII.275.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.275.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2017-2027.
 

Uchwała Nr XLII.274.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.274.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.
 

Uchwała Nr XLII.273.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.273.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XLII.272.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.272.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Czarna.
 

Uchwała Nr XLII.271.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.271.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych Gminie Dębica.
 

Uchwała Nr XLII.270.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.270.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 

Uchwała Nr XLII.269.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.269.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.203.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2017 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr XLII.268.2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr XLII.268.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania i wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. "Wypożyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy".
 

Uchwała Nr XLI.267.2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr XLI.267.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2017-2027.
 

Uchwała Nr XLI.266.2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr XLI.266.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.
 

Uchwała Nr XL.265.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.265.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2017-2027.
 

Uchwała Nr XL.264.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.264.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.
 

Uchwała Nr XL.263.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.263.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr XL.262.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.262.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzostku z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr XL.261.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.261.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzostku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

Poprawiony (czwartek, 30 listopada 2017 10:17)

 

Uchwała Nr XL.260.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.260.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Brzostku wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr XL.259.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.259.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jodłowej.
 

Uchwała Nr XL.258.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.258.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XL.257.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.257.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 

Uchwała Nr XL.256.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.256.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.203.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2017 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 

Uchwała Nr XL.255.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.255.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
 

Uchwała Nr XL.254.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.254.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dębickiego w roku 2018.
 

Uchwała Nr XL.253.2017 z 27 listopada 2017

Uchwała Nr XL.253.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawiewyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 

Uchwała Nr XXXIX.252.2017 z 23 października 2017

Uchwała Nr XXXIX.252.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Dębicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Dębicy.
 

Uchwała Nr XXXIX.251.2017 z 23 października 2017

Uchwała Nr XXXIX.251.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brzostku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku w Branżową Szkołę I Stopnia w Brzostku.
 

Uchwała Nr XXXIX.250.2017 z 23 października 2017

Uchwała Nr XXXIX.250.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pustkowie Osiedlu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pustkowie Osiedlu w Branżową Szkołę I Stopnia w Pustkowie Osiedlu.
 

Uchwała Nr XXXIX.249.2017 z 23 października 2017

Uchwała Nr XXXIX.249.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Dębicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Dębicy.

Poprawiony (piątek, 27 października 2017 09:42)

 

Uchwała Nr XXXIX.248.2017 z 23 października 2017

Uchwała Nr XXXIX.248.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Dębicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy w Szkołe Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Dębicy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe.
 

Uchwała Nr XXXIX.247.2017 z 23 października 2017

Uchwała Nr XXXIX.247.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Dębicy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w Szkołę Policealną Nr 1 w Dębicy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe.
 
Więcej artykułów…
Gminy