Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 552/2018 z 18 czerwca 2018

Uchwała Nr 552/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert 2018.
 

Uchwała Nr 551/2018 z 18 czerwca 2018

Uchwała Nr 551/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew na pniu wraz z ich mechaniczną wycinką w pasach drogowych przy drogach powiatowych.
 

Uchwała Nr 550/2018 z 12 czerwca 2018

Uchwała Nr 550/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 

Uchwała Nr 549/2018 z 12 czerwca 2018

Uchwała Nr 549/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 548/2018 z 12 czerwca 2018

Uchwała Nr 548/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.
 

Uchwała Nr 547/2018 z 12 czerwca 2018

Uchwała Nr 547/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 546/2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr 546/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 545/2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr 545/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 23 z przeznaczeniem na organizację "Galerii Bezdomnej".
 

Uchwała Nr 544/2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr 544/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 543/2018 z 29 maja 2018

Uchwała Nr 543/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 542/2018 z 22 maja 2018

Uchwała Nr 542/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 541/2018 z 22 maja 2018

Uchwała Nr 541/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 540/2018 z 22 maja 2018

Uchwała Nr 540/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odwołania dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy - Pana Leszka Klabachy ze stanowiska dyrektora szkoły.
 

Uchwała Nr 539/2018 z 22 maja 2018

Uchwała Nr 539/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowe Podkarpacie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego), złożónego w partnerstwie z Elżbieta Bassara STEAKHOUSE RESTAURACJA - Lider Partnerstwa.
 

Uchwała Nr 538/2018 z 22 maja 2018

Uchwała Nr 538/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowe Podkarpacie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego), złożónego w partnerstwie z Elżbieta Bassara STEAKHOUSE RESTAURACJA - Lider Partnerstwa.
 

Uchwała Nr 537/2018 z 22 maja 2018

Uchwała Nr 537/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach w związku z realizacją projektu pn. "Zawodowe Podkarpacie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego), złożónego w partnerstwie z Elżbieta Bassara STEAKHOUSE RESTAURACJA - Lider Partnerstwa.
 

Uchwała Nr 536/2018 z 22 maja 2018

Uchwała Nr 536/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu do części nieruchomości własności Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 535/2018 z 9 maja 2018

Uchwała Nr 535/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetrgowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 534/2018 z 9 maja 2018

Uchwała Nr 534/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 533/2018 z 30 kwietnia 2018

Uchwała Nr 533/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu do części nieruchomości własności Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 532/2018 z 30 kwietnia 2018

Uchwała Nr 532/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego proces rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego na rok szkolny 2018/2019.
 

Uchwała Nr 531/2018 z 30 kwietnia 2018

Uchwała Nr 531/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 530/2018 z 25 kwietnia 2018

Uchwała Nr 530/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 529/2018 z 25 kwietnia 2018

Uchwała Nr 529/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.
 

Uchwała Nr 528/2018 z 25 kwietnia 2018

Uchwała Nr 528/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Dębickiego za 2017 rok.
 

Uchwała Nr 527/2018 z 25 kwietnia 2018

Uchwała Nr 527/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 526/2018 z 12 kwietnia 2018

Uchwała Nr 526/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości na rzecz Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 525/2018 z 12 kwietnia 2018

Uchwała Nr 525/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.

Poprawiony (poniedziałek, 16 kwietnia 2018 11:34)

 

Uchwała Nr 524/2018 z 3 kwietnia 2018

Uchwała Nr 524/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych zasad weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" na 2018 rok".
 

Uchwała Nr 523/2018 z 27 marca 2018

Uchwała Nr 523/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 

Uchwała Nr 522/2018 z 26 marca 2018

Uchwała Nr 522/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu i zakresu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo - wychowawczej.
 
Więcej artykułów…
Gminy