Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 487/2018 z 11 stycznia 2018

Uchwała Nr 487/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Dębickiego do podpisania porozumienia w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr 486/2018 z 11 stycznia 2018

Uchwała Nr 486/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 

Uchwała Nr 485/2018 z 11 stycznia 2018

Uchwała Nr 485/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego położonej w Straszęcinie.
 

Uchwała Nr 484/2018 z 11 stycznia 2018

Uchwała Nr 484/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 483/2018 z 11 stycznia 2018

Uchwała Nr 483/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 482/2018 z 11 stycznia 2018

Uchwała Nr 482/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 481/2018 z 5 stycznia 2018

Uchwała Nr 481/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 

Uchwała Nr 480/2018 z 5 stycznia 2018

Uchwała Nr 480/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Dębicy przy ul. Drogowców.
 

Uchwała Nr 479/2018 z 5 stycznia 2018

Uchwała Nr 479/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 478/2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr 478/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 319/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wiloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o któych mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 477/2017 z 29 grudnia 2017

Uchwała Nr 477/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 r.
 

Uchwała Nr 476/2017 z 22 grudnia 2017

Uchwała Nr 476/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy.
 

Uchwała Nr 475/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 475/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Dębicy przy ul. Ogrodowej na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 

Uchwała Nr 474/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 474/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 83/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dębicy.

Poprawiony (środa, 03 stycznia 2018 08:20)

 

Uchwała Nr 473/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 473/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.
 

Uchwała Nr 472/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 472/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy części nieruchomości pozostającej w użytkowaniu ZOZ Dębica.
 

Uchwała Nr 471/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 471/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy.
 

Uchwała Nr 470/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 470/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 424/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości oraz zgody na nabycie prawa użytkownika wieczystego i prawa własności na rzecz Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 469/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 469/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie twałego zarządu.

Poprawiony (piątek, 22 grudnia 2017 10:19)

 

Uchwała Nr 468/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 468/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
 

Uchwała Nr 467/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 467/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
 

Uchwała Nr 466/2017 z 19 grudnia 2017

Uchwała Nr 466/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.
 

Uchwała Nr 465/2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 465/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umów najmu.
 

Uchwała Nr 464/2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 464/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy.
 

Uchwała Nr 463/2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 463/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
 

Uchwała Nr 462/2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 462/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 461/2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 461/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 460/2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 460/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2017 rok.

Poprawiony (piątek, 08 grudnia 2017 15:07)

 

Uchwała Nr 459/2017 z 6 grudnia 2017

Uchwała Nr 459/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 319/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o któych mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 458/2017 z 30 listopada 2017

Uchwała Nr 458/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Dębicy przy ul. Drogowców.
 

Uchwała Nr 457/2017 z 30 listopada 2017

Uchwała Nr 457/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu Dębickiego.
 
Więcej artykułów…
Gminy