Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 581/2018 z 10 sierpnia 2018

Uchwała Nr 581/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+, tytuł projektu "Międzynarodowa Edukacja Zawodowa" przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku w związku z zatwierdzeniem do realizacji wniosku z programu Erasmus+ i otrzymanym dofinansowaniem z projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 

Uchwała Nr 580/2018 z 31 lipca 2018

Uchwała Nr 580/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 579/2018 z 31 lipca 2018

Uchwała Nr 579/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy wyłącznie w formie elektronicznej.
 

Uchwała Nr 578/2018 z 31 lipca 2018

Uchwała Nr 578/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Procedur rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do prowadzenia zajęć klubowych w WTZ".
 

Uchwała Nr 577/2018 z 31 lipca 2018

Uchwała Nr 577/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego za 2018 r.
 

Uchwała Nr 576/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 576/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 575/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 575/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.
 

Uchwała Nr 574/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 574/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 573/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 573/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.
 

Uchwała Nr 572/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 572/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Wodzień, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Uchwała Nr 571/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 571/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Sławomira Łakomego, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Uchwała Nr 570/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 570/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Huberta Komoniewskiego, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Uchwała Nr 569/2018 z 19 lipca 2018

Uchwała Nr 569/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Pawła Florki, nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Uchwała Nr 568/2018 z 11 lipca 2018

Uchwała Nr 568/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 83/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 567/2018 z 11 lipca 2018

Uchwała Nr 567/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 

Uchwała Nr 566/2018 z 11 lipca 2018

Uchwała Nr 566/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 2018 - 2028.
 

Uchwała Nr 565/2018 z 4 lipca 2018

Uchwała Nr 565/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 564/2018 z 4 lipca 2018

Uchwała Nr 564/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.
 

Uchwała Nr 563/2018 z 4 lipca 2018

Uchwała Nr 563/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 334/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)" w ramach Działania 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 - Wspracie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 

Uchwała Nr 562/2018 z 4 lipca 2018

Uchwała Nr 562/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 334/2017 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)" w ramach Działania 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 - Wspracie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 

Uchwała Nr 561/2018 z 4 lipca 2018

Uchwała Nr 561/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych i osuwisk w infrastrukturze Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 560/2018 z 4 lipca 2018

Uchwała Nr 560/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu.
 

Uchwała Nr 559/2018 z 4 lipca 2018

Uchwała Nr 559/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 558/2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr 558/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.
 

Uchwała Nr 557/2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr 557/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 556/2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr 556/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1296R Dębica - Wielopole w Wielopolu Skrzyńskim zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1937/2, 1932.
 

Uchwała Nr 555/2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr 555/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za rok 2017.
 

Uchwała Nr 554/2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr 554/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 553/2018 z 26 czerwca 2018

Uchwała Nr 553/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 552/2018 z 18 czerwca 2018

Uchwała Nr 552/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert 2018.
 

Uchwała Nr 551/2018 z 18 czerwca 2018

Uchwała Nr 551/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drzew na pniu wraz z ich mechaniczną wycinką w pasach drogowych przy drogach powiatowych.
 
Więcej artykułów…
Gminy