Uchwały Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 518/2018 z 15 marca 2018

Uchwała Nr 518/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych - drogi gminnej do Zakładu Przyrodoleczniczego w km 0+000,00 - 0+648,84 w m. Latoszyn.
 

Uchwała Nr 517/2018 z 15 marca 2018

Uchwała Nr 517/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu do części nieruchomości własności Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
 

Uchwała Nr 516/2018 z 15 marca 2018

Uchwała Nr 516/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu do części nieruchomości własności Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 515/2018 z 15 marca 2018

Uchwała Nr 515/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu.
 

Uchwała Nr 514/2018 z 15 marca 2018

Uchwała Nr 514/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Uchwała Nr 513/2018 z 15 marca 2018

Uchwała Nr 513/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Uchwała Nr 512/2018 z 7 marca 2018

Uchwała Nr 512/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy.
 

Uchwała Nr 511/2018 z 7 marca 2018

Uchwała Nr 511/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 510/2018 z 28 lutego 2018

Uchwała Nr 510/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 509/2018 z 26 lutego 2018

Uchwała Nr 509/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 508/2018 z 21 lutego 2018

Uchwała Nr 508/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla W. Jagiełły w Dębicy.
 

Uchwała Nr 507/2018 z 21 lutego 2018

Uchwała Nr 507/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dębicki.
 

Uchwała Nr 506/2018 z 21 lutego 2018

Uchwała Nr 506/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 505/2018 z 14 lutego 2018

Uchwała Nr 505/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawiewskazania szkoły, która obejmie opieką socjalną nauczycieli będących emerytem lub rencistą z Zespołu Szkół w Jodłowej oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjnego, których Zespół Szkół w Jodłowej był ostatnim miejscem pracy.
 

Uchwała Nr 504/2018 z 14 lutego 2018

Uchwała Nr 504/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 503/2018 z 14 lutego 2018

Uchwała Nr 503/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Uchwała Nr 502/2018 z 14 lutego 2018

Uchwała Nr 502/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz innych czynności podejmowanych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Uchwała Nr 501/2018 z 14 lutego 2018

Uchwała Nr 501/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 479/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dębickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 

Uchwała Nr 500/2018 z 1 lutego 2018

Uchwała Nr 500/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika oraz dofinansowania sportu, kultury, turystyki, i rekreacji osób niepełnosprawnych".
 

Uchwała Nr 499/2018 z 1 lutego 2018

Uchwała Nr 499/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu Dębickiego.
 

Uchwała Nr 498/2018 z 1 lutego 2018

Uchwała Nr 498/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2018 rok.
 

Uchwała Nr 497/2018 z 31 stycznia 2018

Uchwała Nr 497/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu "Międzynarodowa edukacja zawodowa" przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 

Uchwała Nr 496/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 496/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, tytuł projektu: "Szkoła i pracodawca z korzyścią dla uczniów", konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17.
 

Uchwała Nr 495/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 495/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Dębickiego pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.
 

Uchwała Nr 494/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 494/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert 2018.
 

Uchwała Nr 493/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 493/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu "Poszerzenie zakresu pedagogicznych możliwości kadry nauczycielskiej w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy" przez II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 492/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 492/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu "Praktyka zagraniczna dla kariery zawodowej "PTAC" przez Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.
 

Uchwała Nr 491/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 491/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu "Staże zagraniczne - praktyka czyni mistrza" przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pustkowie Osiedlu.
 

Uchwała Nr 490/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 490/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu "Niemieckie staże zawodowe szansą dla uczniów Kopernika na rynku pracy" przez Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.
 

Uchwała Nr 489/2018 z 25 stycznia 2018

Uchwała Nr 489/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania interesów Powiatu Dębickiego we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu "Praktyki zagraniczne dla uczniów ZSZ nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy" przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
 

Uchwała Nr 488/2018 z 18 stycznia 2018

Uchwała Nr 488/2018 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Dębickiego do podpisania porozumienia w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 
Więcej artykułów…
Gminy