Zarządzenia Starosty Powiatu

Zarządzenie Nr 7/2017 z 7 marca 2017

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Dębicy.
 

Zarządzenie Nr 3/2017 z 7 lutego 2017

Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Dębickiego.

Lista biegłych rzeczoznawców majatkowych w postępowaniu

Poprawiony (wtorek, 05 września 2017 09:38)

 

Zarządzenie Nr 15/2016

Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

INFORMACJA o działaniach lobbujących w 2016 roku

Poprawiony (środa, 15 lutego 2017 13:29)

 
Gminy